geheugen cannabis

Cannabis En Je Geheugen

Wist jij al dat cannabis een negatief effect kan hebben op het geheugen? Vooral het kortetermijngeheugen kan tijdelijk verslechteren onder invloed van cannabis. Het is dus belangrijk om te weten wat de invloed is van cannabis op je herinneringsvermogen, zeker op de lange termijn en of je iets kunt doen om mogelijke negatieve gevolgen te voorkomen.

Hoe Werkt Het Geheugen?

Je geheugen is altijd aan het werk: je weet hoe je moet praten en auto rijden. Je herkent je kat als je die op straat ziet lopen en je weet nog wel ongeveer wat je gisteren gelezen hebt. Alles wat je ziet, hoort, ruikt of voelt wordt door de hersenen verwerkt. Deze signalen moeten worden omgezet om opgeslagen te kunnen worden. Maar je hersenen kunnen niet alles onthouden, er moet dus een keuze gemaakt worden.

Een gedeelte van de informatie wordt permanent opgeslagen, zodat het in de toekomst weer opgevraagd kan worden. Er spelen veel verschillende factoren mee, tijdens en na het creëren van een herinnering, die beïnvloeden wat en hoeveel bewaard wordt. Zo is het ook mogelijk dat het gebruik van cannabis invloed heeft op de werking van het geheugen. Voor we hier dieper op in gaan, kijken we naar hoe alles in de hersenen wordt opgeslagen. We onderscheiden daarbij twee verschillende geheugenvormen:

Kortetermijngeheugen

Het kortetermijngeheugen wordt gebruikt voor die informatie die je direct nodig hebt, maar die niet langdurig hoeft te worden opgeslagen. Het kortetermijngeheugen is beperkt en kan slechts een beperkte hoeveelheid dingen onthouden. Binnen enkele minuten kun je al vergeten zijn wat je moest onthouden. Maar sommige zaken worden overgebracht van het kortetermijn- naar het langetermijngeheugen.

Langetermijngeheugen

Het langetermijngeheugen is de ongelooflijke opslagplaats waarin je alle belangrijke gebeurtenissen uit je leven opslaat. Het bestaat uit drie soorten geheugen:

  • Het expliciet geheugen: je bewuste herinneringen, je eigen levensgeschiedenis, feiten (zoals dat Amsterdam de hoofdstad is).
  • Het emotioneel geheugen: dit gedeelte is bewust en onbewust toegankelijk en hierin sla je emoties en gevoelens op.
  • Impliciet geheugen: hier liggen je onbewuste herinneringen opgeslagen, die niet bewust toegankelijk zijn: vaardigheden, aangeleerde reacties, gewoonten en dergelijke.

Voor je vermogen om iets te herinnerenen zijn vooral de hippocampus en delen van de temporale cortex van belang, maar ook andere gedeeltes van de hersenen spelen een rol. Je herinneringen zijn een belangrijk onderdeel van je leervermogen. Hoe dat in zijn werk gaat lees je hieronder en vervolgens duiken we in de invloed van cannabis op herinneringen en leren.

geheugen wietzaadjes

Hoe Leert Je Brein?

Alles wat je meemaakt wordt door de hersenen gefilterd, waarna deze informatie wordt doorgegeven aan het kortetermijngeheugen. De hersenen zetten alle signalen om in een boodschap die kan worden opgeslagen. Dit wordt coderen genoemd. Het is belangrijk om uit te zoeken welke informatie van belang is, en welke niet.

Je hersenen filteren daarom heel snel en vrijwel automatisch wat van belang is en wat niet. Wat belangrijk is komt eerder door. Dit wordt elaboratie benoemd en zorgt ervoor dat informatie makkelijker opgeslagen kan worden en weer teruggevonden kan worden in het langetermijngeheugen. Je hersenen zorgen ervoor dat er verbindingen en associaties gemaakt worden tussen herinneringen. Hierdoor wordt informatie sneller en efficiënter bewaard. Hoe meer associaties gemaakt zijn en hoe vaker informatie wordt gebruikt, hoe meer snelwegen er naar dat stukje informatie worden aangelegd en hoe makkelijker het toegankelijk is.

Wat belangrijk is om te leren en iets te onthouden, is dat je de informatie goed waarneemt (dus ziet, hoort of voelt). Daarom spelen aandacht en concentratie een belangrijke rol bij het leren. Maar hoe zit dat met cannabis, heeft het een negatieve invloed op de hersenen en maakt wiet je vergeetachtig?

cannabis geheugen

Hoe Beïnvloedt Cannabis Je Geheugen?

Uit onderzoek komt naar voren dat er een verband is tussen het gebruik van cannabis en geheugenprobelemen. Wanneer je high bent heeft dit een negatieve impact op je kortetermijngeheugen. Bij intensieve consumptie kan deze verslechtering tot enkele weken na het laatste gebruik aanhouden. Gelukkig blijkt uit andere studies dat wiet gebruik geen of slechts weinig langdurige gevolgen voor het geheugen heeft.

Of cannabis vergeetachtig maakt, hangt van veel verschillende factoren af. Zo spelen mee hoe vaak je gebruikt en de verhouding van de cannabinoïden. Maar dat wiet invloed heeft op het kortetermijngeheugen is duidelijk. Onderzoekers denken dat dit komt doordat THC invloed heeft op het bewustzijn: het verstoort je concentratie en aandacht en daardoor dus ook het geheugen.

Maakt Wiet Je Vergeetachtig?

Veel onderzoekers zijn het erover eens dat het de cannabinoïde THC is die een negatieve impact heeft op met name het kortetermijngeheugen. Uit een onderzoek uit 2020 blijkt dit ook. 23 gezonde deelnemers kregen een dosis van 15 mg THC of een placebo. Ze kregen gedurende 1 seconde 6 gekleurde blokjes te zien en moesten daarna de plaats en kleur van de blokjes goed kunnen reproduceren. Gemiddeld presteerden degenen die het placebo hadden gekregen beter dan degenen met een dosis cannabis. Bij een lagere dosis van 7,5 mg THC was het verschil minder groot.

Bij chronisch en zwaar gebruik van cannabis, blijkt dat er problemen ontstaan met het coderen, opslaan, manipuleren en terughalen van herinneringen. Ook leeftijd speelt een rol bij het vaststellen van lange termijn effecten. Uit sommige onderzoeken blijkt dat jongeren die veel cannabis consumeren, problemen kunnen krijgen met het korte termijn geheugen. Deze kunnen nog tot tenminste 6 weken na het laatste gebruik aanhouden.

hersenen cbd thc

Cannabis Met CBD Bij Hersenbeschadiging

Hoewel we veel baat hebben bij een goed werkend geheugen, kan het geheugen ook voor problemen zorgen. Zo kan het aan de basis liggen van mentale klachten, zoals PTSS. Mogelijk kan cannabis in dit soort gevallen juist een positief effect hebben. Behalve THC bevat wiet nog andere cannabinoïden. CBD (cannabidiol) is daar een van. Interessant genoeg kan CBD bepaalde effecten van THC beïnvloeden, waardoor het mogelijk kan helpen om geheugenproblemen die met cannabis te maken hebben te verminderen.

Uit onderzoek blijkt dat het bij pasgeboren ratjes, die last hebben van hypoxie-ischemie, de zenuwen kan beschermen. Deze aandoening is een vorm van hersenbeschadiging die leidt tot leer- en geheugenproblemen.

CBD kan mogelijk celdood voorkomen en ontstekingen remmen, waardoor er minder schade optreedt. Hierdoor is het mogelijk dat iemand met een dergelijke aandoening zich toch kan blijven ontwikkelen en meer kans heeft op verbeterde cognitieve vermogens. Onderzoekers zien ook mogelijkheden voor het gebruik van cannabinoïden op het gebied van andere hersenaandoeningen, zoals Alzheimer’s. Deze stoffen kunnen helpen om beschadigd hersenweefsel te repareren en ontstekingen te remmen. De progressie van de ziekte kan dan mogelijk afgeremd worden.

wiet vergeetachtig

Vergeetachtig Door Cannabis?

Cannabis heeft wel degelijk invloed op je herinneringsvermogen. Dat kan vervelend zijn en het is dus zeker goed om hier rekening mee te houden. Wil je de negatieve impact van cannabis beperken, dan kan het handig zijn om te kiezen voor een strain met een hoog CBD percentage. CBD heeft een remmend effect op THC.

Jongeren onder de 18 jaar kunnen sowieso beter geen cannabis gebruiken. Dat mag ook niet volgens de wet, en met goede reden. Hun hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. Ook mensen met psychische problemen zouden voorzichtig moeten zijn met wiet. Cannabis kan klachten helpen verlichten, zoals bijvoorbeeld bij PTSS. Maar we raden aan om nooit wiet te gebruiken om dingen te vergeten. Ten eerste werkt dat gewoon niet, en ten tweede kun je je herinneringen beter nuchter onder ogen zien dan proberen ze te verdringen, of dat nou met alcohol is of met cannabis, of op welke manier dan ook.

Gebruik wiet überhaupt niet als een soort wondermiddel om problemen op te lossen. Het effect van cannabis is niet altijd te voorspellen en mogelijk maak je je klachten erger. Vraag hulp bij de juiste instantie als je last hebt van psychische klachten. Je kunt er altijd voor kiezen om met je huisarts over wiet te praten, maar ook via bijvoorbeeld de Drugs Info site van het Trimbos Instituut kun je altijd je vragen stellen!

Blue monkey cbd cannabis against paingrow weed at home

Blue Monkey CBD

From: 20.00