Policies

Disclaimer Policy for Amsterdam Genetics (Masque B.V)

Lid 1 – Afnemer zal de door Masque B.V. te leveren producten of diensten niet beschikbaar stellen, afleveren, bereiden, bewerken, verwerken, te koop aanbieden, verkopen, verstrekken, vervoeren, vervaardigen of voorhanden hebben, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11a juncto artikel 11 derde en vijfde lid van de Opiumwet, alsmede art. 1 lid 2 Opiumwetbesluit strafbaar gestelde feiten, te weten ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsmatige, dan wel de grootschalige of professionele hennepteelt als bedoeld in deze artikelen.

Lid 2 – Afnemer is er mee bekend dat de levering van door Masque B.V. geleverde producten en diensten aan een afnemer, die zich schuldig maakt aan de hierboven vermelde beroepsmatige, grootschalige teelt en/of georganiseerde hennepteelt, dan wel het faciliteren ervan, mogelijk de verdenking ten laste van Masque B.V. oplevert van het plegen van een strafbaar feit in de zin van artikel 11a jo. artikel 11 lid 3 en lid 5 van de Opiumwet.

Lid 3 – In het kader van de wettelijke verplichting voor zowel Masque B.V. als de afnemer om maatregelen te treffen die tot gevolg hebben dat Masque B.V. zich niet schuldig maakt aan overtreding van artikel 11a Opiumwet, zal afnemer bij het plaatsen van zijn bestelling bij Masque B.V. verklaren dat de door hem bestelde producten niet bestemd zijn om te worden gebruikt, beschikbaar gesteld, afgeleverd, bereid, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, verstrekt of vervoerd ten behoeve van of in relatie tot de grootschalige of professionele hennepteelt.

Lid 4 – Indien afnemer in strijd handelt met het bepaalde in lid 1 zal Masque B.V. de koopovereenkomst onverwijld ontbinden en niet tot levering over gaan. Alle zakelijke contacten met de betrokken afnemer zullen in dat geval onmiddellijk worden beëindigd. Masque B.V. is in dat geval gerechtigd om alle schade, waaronder gederfde winst, in rekening te brengen bij de afnemer. Er bestaat in dat geval geen recht op schadevergoeding voor de afnemer.

Lid 5 – Indien afnemer de bij Masque B.V. te bestellen producten of diensten in strijd met deze overeenkomst en/of de Opiumwetgeving toepast in de grootschalige of professionele hennepteelt, dan wel geleverde producten of diensten met dit doel beschikbaar stelt op één van de in lid 1 van dit artikel vermelde manieren, is hij aansprakelijk voor de schade die Masque B.V. zal lijden ten gevolge van elk strafrechtelijk onderzoek en of strafvervolging, alsmede ten gevolge van de bestuursrechtelijke maatregelen die tegen Masque B.V. en/of haar medewerkers zal worden gevorderd.

Lid 6 – Onder schade wordt begrepen alle directe of indirecte schade, materiële en immateriële schade, bedrijfsschade, gevolgschade en andersoortige schade die Masque B.V. ten gevolge van het strafrechtelijk onderzoek en/of de strafvervolging en/of de bestuursrechtelijke maatregelen zal lijden. Onder deze schade wordt tevens, maar niet uitsluitend, verstaan, winstderving, kosten rechtsbijstand en andersoortige adviezen, reputatieschade, verlies van goederen, materiële schade en immateriële schade.

Terms & Conditions

Privacy & Cookie Policy

AMSTERDAM GENETICS IS COMMITTED TO PROTECTING YOUR PRIVACY!

This privacy policy sets out how Amsterdam Genetics uses and protects any information that you give Amsterdam Genetics when you use this website. Amsterdam Genetics is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement. Amsterdam Genetics may change this policy on occasion by updating this page. You should pop back and check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes. We ensure we will not share any of your personal information with any other organisations or third parties.

WHAT WE COLLECT

We may collect the following information:

 • name
 • contact information including email address
 • demographic information such as postalcode, preferences and interests
 • other information relevant to customer surveys and/or offers

For the exhaustive list of cookies we collect see the List of cookies we collect section.

WHAT WE DO WITH THE INFORMATION WE GATHER

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

 • Internal record keeping.
 • We may use the information to improve our products and services.
 • We may, with your permission, periodically send you promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.
 • From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail. We may use the information to customise the website according to your interests.

SECURITY

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

HOW WE USE COOKIES

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer’s hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.
We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us. You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

LINKS TO OTHER WEBSITES

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

CONTROLLING YOUR PERSONAL INFORMATION

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

 • whenever you are asked to fill in a form on the website, look for the box that you can click to indicate that you do not want the information to be used by anybody for direct marketing purposes
 • If you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by emailing us at socialmedia@amsterdamgenetics.com

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

You may request details of personal information which we hold about you under the Data Protection Act 1998. A small fee will be payable. If you would like a copy of the information held on you please write to Orders@amsterdamgenetics.com
If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible, at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.

LIST OF COOKIES WE COLLECT

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

 • Quality Genetics
 • Secure Packaging
 • Fast Delivery
 • 18+
 • iDealBank TranferMastercardVisaMisterCash/BancontactEPSSofortbankingMyBank